Είσοδος
Διαθέσιμα Εγχειρίδια
 
Χρήσιμα Εγχειρίδια του CoMPUs
Στη σελίδα αυτή υπάρχουν διαθέσιμα χρήσιμα εγχειρίδια που αφορούν την περιγραφή, τη λειτουργία και τις δυνατότητες της πλατφόρμας CoMPUs.
Αναλυτική Περιγραφή CoMPUs
Σύντομη Περιγραφή CoMPUs
Εγχειρίδιο Χρήστη Καθηγητή
Εγχειρίδιο Χρήστη Φοιτητή
Οδηγός Χρήσης Χρήστη Καθηγητή
Οδηγός Χρήσης Χρήστη Φοιτητή
Σημείωση: Για να διαβάσετε τα αρχεία PDF μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Acrobat Reader που θα βρείτε εδώ.