Είσοδος
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
 
ΛΡΧ-Γενική Κατεύθυνση

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 14 1 1o Εξάμηνο
0 17 0 2o Εξάμηνο
0 12 2 3o Εξάμηνο
0 12 1 4o Εξάμηνο
ΛΡΧ-Λογιστικής και Φοροτεχνικής

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 8 1 5o Εξάμηνο
0 12 3 6o Εξάμηνο
0 16 1 7o Εξάμηνο
0 16 2 8o Εξάμηνο
ΛΡΧ-Χρηματοοικονομικής

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 11 0 5o Εξάμηνο
0 11 1 6o Εξάμηνο
0 14 0 7o Εξάμηνο
0 16 1 8o Εξάμηνο