Είσοδος
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
 
ΛΡΧ-Γενική Κατεύθυνση

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 14 2 1o Εξάμηνο
0 17 0 2o Εξάμηνο
0 8 3 3o Εξάμηνο
0 11 0 4o Εξάμηνο
ΛΡΧ-Λογιστικής και Φοροτεχνικής

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 8 2 5o Εξάμηνο
0 12 3 6o Εξάμηνο
0 15 2 7o Εξάμηνο
0 16 0 8o Εξάμηνο
ΛΡΧ-Χρηματοοικονομικής

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 12 1 5o Εξάμηνο
0 9 3 6o Εξάμηνο
0 13 1 7o Εξάμηνο
0 14 0 8o Εξάμηνο