Είσοδος
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
 
ΛΡΧ-Γενική Κατεύθυνση

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 14 1 1o Εξάμηνο
0 16 1 2o Εξάμηνο
0 12 2 3o Εξάμηνο
0 12 0 4o Εξάμηνο
ΛΡΧ-Λογιστικής και Φοροτεχνικής

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 9 1 5o Εξάμηνο
0 9 6 6o Εξάμηνο
0 15 2 7o Εξάμηνο
0 13 3 8o Εξάμηνο
ΛΡΧ-Χρηματοοικονομικής

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 12 0 5o Εξάμηνο
0 9 3 6o Εξάμηνο
0 13 1 7o Εξάμηνο
0 12 2 8o Εξάμηνο