Είσοδος
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
 
ΛΡΧ-Γενική Κατεύθυνση

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 15 0 1o Εξάμηνο
0 13 0 2o Εξάμηνο
0 10 0 3o Εξάμηνο
0 10 0 4o Εξάμηνο
ΛΡΧ-Λογιστικής και Φοροτεχνικής

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 9 0 5o Εξάμηνο
0 9 1 6o Εξάμηνο
0 15 0 7o Εξάμηνο
0 12 0 8o Εξάμηνο
ΛΡΧ-Χρηματοοικονομικής

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 13 0 5o Εξάμηνο
0 9 1 6o Εξάμηνο
0 15 0 7o Εξάμηνο
0 10 0 8o Εξάμηνο