Είσοδος
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 
ΕΠ - Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
2 11 1 1o Εξάμηνο
0 9 0 2o Εξάμηνο
2 10 0 3o Εξάμηνο
3 13 1 4o Εξάμηνο
0 9 0 5o Εξάμηνο
0 15 3 6o Εξάμηνο
0 27 3 7o Εξάμηνο
1 27 5 8o Εξάμηνο