Είσοδος
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 
ΕΠ - Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
2 14 0 1o Εξάμηνο
0 9 0 2o Εξάμηνο
2 10 0 3o Εξάμηνο
3 14 0 4o Εξάμηνο
0 10 0 5o Εξάμηνο
0 16 2 6o Εξάμηνο
0 26 3 7o Εξάμηνο
1 26 4 8o Εξάμηνο