Είσοδος
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 
ΕΠ - Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
1 17 2 1o Εξάμηνο
0 10 1 2o Εξάμηνο
2 11 0 3o Εξάμηνο
3 13 0 4o Εξάμηνο
0 8 0 5o Εξάμηνο
0 16 3 6o Εξάμηνο
0 30 2 7o Εξάμηνο
1 31 4 8o Εξάμηνο