Είσοδος
Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
 
Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
1 6 0 1o Εξάμηνο
0 7 1 2o Εξάμηνο
0 0 0 3o Εξάμηνο