Είσοδος
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Οικονομικά
 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Οικονομικά

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 4 0 1o Εξάμηνο
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Οικονομικά)

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 1 0 1o Εξάμηνο
Δίκαιο και Οικονομικά στον τομέα των Επιχειρήσεων

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 3 2 2o Εξάμηνο
Δίκαιο και Οικονομικά της Κυβερνητικής Πολιτικής

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 1 0 1o Εξάμηνο
0 3 0 2o Εξάμηνο