Είσοδος
Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων
 
Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 4 1 1o Εξάμηνο
0 4 0 2o Εξάμηνο
0 1 0 3o Εξάμηνο