Είσοδος
Π.Μ.Σ. στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 11 6 1o Εξάμηνο
0 4 5 2o Εξάμηνο