Είσοδος
Π.Μ.Σ. στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 
Π.Μ.Σ. Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
1 8 1 1o Εξάμηνο
0 7 0 2o Εξάμηνο
Π.Μ.Σ. Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Κατεύθυνση για Στελέχη Επιχειρήσεων

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 6 0 1o Εξάμηνο
0 3 0 2o Εξάμηνο