Είσοδος
Δ.Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 2 0 1o Εξάμηνο
0 2 0 2o Εξάμηνο
0 2 1 3o Εξάμηνο