Είσοδος
Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
 
ΜΕΚ - Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 6 0 1o Εξάμηνο
0 4 0 2o Εξάμηνο
0 3 0 3o Εξάμηνο
0 3 0 4o Εξάμηνο
ΜΕΚ - Ειδικής Αγωγής

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 8 0 1o Εξάμηνο
0 5 0 2o Εξάμηνο
0 2 2 3o Εξάμηνο
0 0 0 4o Εξάμηνο