Είσοδος
Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
 
ΜΔΛ - Γενική κατεύθυνση

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 5 1 1o Εξάμηνο
0 4 1 2o Εξάμηνο
0 8 0 3o Εξάμηνο
0 8 1 4o Εξάμηνο
0 11 0 5o Εξάμηνο
1 9 0 6o Εξάμηνο
0 14 2 7o Εξάμηνο
1 10 1 8o Εξάμηνο