Είσοδος
Διοίκησης Τεχνολογίας
 
Δ.Τ. - Γενική κατεύθυνση

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 8 0 1o Εξάμηνο
0 8 1 2o Εξάμηνο
0 3 1 3o Εξάμηνο
0 6 2 4o Εξάμηνο
0 7 0 5o Εξάμηνο
0 7 4 6o Εξάμηνο
0 10 1 7o Εξάμηνο
0 6 2 8o Εξάμηνο