Είσοδος
Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 
ΜΕΠ-Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 4 3 1o Εξάμηνο
0 5 6 2o Εξάμηνο
ΜΕΠ-Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 4 1 1o Εξάμηνο
1 5 1 2o Εξάμηνο
ΜΕΠ-Επιχειρηματική Πληροφορική

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 3 2 1o Εξάμηνο
1 3 4 2o Εξάμηνο
ΜΕΠ- Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Τεχνολογία Καινοτομίας

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 3 2 1o Εξάμηνο
0 5 0 2o Εξάμηνο