Είσοδος
Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 
ΒΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 19 1 1o Εξάμηνο
1 18 1 2o Εξάμηνο
1 22 3 3o Εξάμηνο
0 24 2 4o Εξάμηνο
2 65 1 5o Εξάμηνο
1 59 2 6o Εξάμηνο
1 55 1 7o Εξάμηνο
2 51 1 8o Εξάμηνο