Είσοδος
Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 
ΒΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 18 1 1o Εξάμηνο
1 17 2 2o Εξάμηνο
1 23 3 3o Εξάμηνο
0 22 2 4o Εξάμηνο
2 65 0 5o Εξάμηνο
1 59 2 6o Εξάμηνο
1 55 1 7o Εξάμηνο
2 50 2 8o Εξάμηνο