Είσοδος
Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 
ΒΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 17 1 1o Εξάμηνο
0 19 2 2o Εξάμηνο
1 23 2 3o Εξάμηνο
0 23 1 4o Εξάμηνο
1 65 1 5o Εξάμηνο
1 55 2 6o Εξάμηνο
0 53 1 7o Εξάμηνο
2 48 2 8o Εξάμηνο