Είσοδος
Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 
ΒΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
2 20 0 1o Εξάμηνο
0 21 0 2o Εξάμηνο
2 23 2 3o Εξάμηνο
0 24 1 4o Εξάμηνο
2 66 1 5o Εξάμηνο
1 62 2 6o Εξάμηνο
1 56 1 7o Εξάμηνο
2 55 2 8o Εξάμηνο