Είσοδος
Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 
ΒΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 20 1 1o Εξάμηνο
1 19 1 2o Εξάμηνο
1 23 3 3o Εξάμηνο
0 24 1 4o Εξάμηνο
2 66 0 5o Εξάμηνο
1 63 2 6o Εξάμηνο
1 56 1 7o Εξάμηνο
2 56 1 8o Εξάμηνο