Είσοδος
Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 
ΒΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 16 2 1o Εξάμηνο
0 18 2 2o Εξάμηνο
1 21 4 3o Εξάμηνο
0 22 3 4o Εξάμηνο
2 63 2 5o Εξάμηνο
1 55 3 6o Εξάμηνο
1 53 2 7o Εξάμηνο
2 48 2 8o Εξάμηνο