Είσοδος
Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
 
ΕΚΠ - Γενική Κατεύθυνση

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
1 22 0 1o Εξάμηνο
0 25 0 2o Εξάμηνο
ΕΚΠ - ΑΜΕΑ (Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες)

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 24 0 3o Εξάμηνο
0 23 0 4o Εξάμηνο
0 13 0 5o Εξάμηνο
0 22 1 6o Εξάμηνο
0 16 2 7o Εξάμηνο
0 13 2 8o Εξάμηνο
ΕΚΠ - Συνεχής Εκπαίδευση

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 21 0 3o Εξάμηνο
0 22 2 4o Εξάμηνο
1 18 0 5o Εξάμηνο
0 12 1 6o Εξάμηνο
1 9 1 7o Εξάμηνο
0 14 0 8o Εξάμηνο