Είσοδος
Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 
ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Λίστα των υποστηριζόμενων εξαμήνων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Εξάμηνο
0 4 0 1o Εξάμηνο
0 4 0 2o Εξάμηνο