Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
ΛΡΧ-Χρηματοοικονομικής
8ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Protogeros Nikos
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Dimitrios Ginoglou - Μωυσή Σαρίνα
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
Πρακτικές Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Λιβάνης Στ. - Νούλας Α. - Ζαπράνης Αχ.
Πρακτικές Εφαρμογές στην Τραπεζική
Νούλας Αθ. - Μιχαλόπουλος Γ. - Παπαδόπουλος Σ.
Πρακτικές Εφαρμογές Χρηματιστηριακών Επενδύσεων
Νούλας Αθ. - Ζαπράνης Αχ. - Παπαδόπουλος Σ.
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ταχυνάκης Παναγιώτης - Λαδάς Ανέστης
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Νεραντζίδης Μιχαήλ
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
CORPORATE FINANCE (ERASMUS)
Noulas Athanasios