Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
ΛΡΧ-Χρηματοοικονομικής
8ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Protogeros Nikos
Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων
Μιχαλόπουλος Γεώργιος - Παπαδόπουλος Συμεών
Ειδικά Θέματα στη Χρηματοοικονομική
Λιβάνης Στ.
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Dimitrios Ginoglou - Οδυσσέας Παυλάτος
Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους - Ενδιάμεση εξέταση
Παυλάτος Οδυσσέας
Μεθοδολογία έρευνας στη Λογιστική και στη Χρηματοοικονομική Επιστήμη
Παπαδόπουλος Συμεών - Παυλάτος Οδυσσέας
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ταχυνάκης Παναγιώτης - Λαδάς Ανέστης
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Μαυραγάνη Ελένη
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
CORPORATE FINANCE (ERASMUS)
Noulas Athanasios
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Π. ΜΕΣΣΗΣ
Πρακτικές Εφαρμογές στην Τραπεζική
Νούλας Αθ. - Μιχαλόπουλος Γ. - Παπαδόπουλος Σ.
Πρακτικές Εφαρμογές Χρηματιστηριακών Επενδύσεων
Νούλας Αθ. - Ζαπράνης Αχ. - Παπαδόπουλος Σ.
Χρεόγραφα Σταθερού Εισοδήματος
Papadopoulos Symeon - Noulas Athanasios