Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
ΛΡΧ-Λογιστικής και Φοροτεχνικής
8ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Protogeros Nikos
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Νεγκάκης Χρήστος
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Dimitrios Ginoglou - Μωυσή Σαρίνα
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
Πρακτικές Εφαρμογές Χρηματιστηριακών Επενδύσεων
Νούλας Αθ. - Ζαπράνης Αχ. - Παπαδόπουλος Σ.
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ταχυνάκης Παναγιώτης - Λαδάς Ανέστης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Χατζηγάγιος Θωμάς
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Νικολαΐδης Χρήστος
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
CORPORATE FINANCE (ERASMUS)
Noulas Athanasios
Πρακτικές Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Λιβάνης Στ. - Νούλας Α. - Ζαπράνης Αχ.
Πρακτικές Εφαρμογές στην Τραπεζική
Νούλας Αθ. - Μιχαλόπουλος Γ. - Παπαδόπουλος Σ.