Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
ΛΡΧ-Χρηματοοικονομικής
7ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Διεθνή Τραπεζικά Θέματα
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς
Χατζηγάγιος Θωμάς
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Ταχυνάκης Παναγιώτης - Λαδάς Ανέστης
Θεμελιώδη και Τεχνική Ανάλυση Μετοχών
Λιβάνης Ευστρ.
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Ταχυνάκης Παναγιώτης
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Παπαναστασίου Ιωάννης
Φορολογική Λογιστική ΙΙ
Dimitrios Ginoglou - Μωυσή Σ.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Παπαδόπουλος Συμεών
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Dimitris Soubeniotis
ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι
Papadopoulos Symeon
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΑΠΟΤΕΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΖΑΠΡΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
Noulas Athanasios, Παπαδόπουλος Συμεών