Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
ΛΡΧ-Λογιστικής και Φοροτεχνικής
6ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Χρήστος Νεγκάκης
ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΙΙ
Νεγκάκης Χρήστος
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ Λ/Χ
Protogeros Nikos
Παιδαγωγική - Διδακτική
Δαγδιλέλης Βασίλειος - Κουκουφίκη Σταυρούλα
Φορολογική Λογιστική Ι
Dimitrios Ginoglou - Μωυσή Σ.
ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ IV
Λιβάνης Στρ.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙΙ
Μιχαλόπουλος Γεώργιος - Γιάντσιος Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Παπαναστασίου Ιωάννης
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ταχυνάκης Παναγιώτης - Λαδάς Ανέστης