Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
ΛΡΧ-Χρηματοοικονομικής
5ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Ανάλυση Επενδύσεων και Θεωρία Χαρτοφυλακίου
Papadopoulos Symeon
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Λιβάνης Στρ.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
Noulas Athanasios
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
Ταχυνάκης Παναγιώτης- Λαδάς Ανέστης
Ειδικά Θέματα Εργατικού Δικαίου
Χατζηγάγιος Θωμάς
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Protogeros Nikos
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜ/ΚΗ
Χρήστος Νικολαϊδης
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Νεγκάκης Χρήστος - Μωυσή Σαρίνα - Γκίνογλου Δημ.
ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Χρήστος Νικολαϊδης
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Noulas Athanasios