Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
ΛΡΧ-Χρηματοοικονομικής
5ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Ανάλυση Επενδύσεων και Θεωρία Χαρτοφυλακίου
Papadopoulos Symeon
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
Noulas Athanasios
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
Λαδάς Ανέστης - Παυλάτος Οδυσσέας
Ειδικά Θέματα Εργατικού Δικαίου
Χατζηγάγιος Θωμάς
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Π. ΜΕΣΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜ/ΚΗ
Χρήστος Νικολαϊδης
ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Noulas Athanasios
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Νεγκάκης Χρήστος - Μωυσή Σαρίνα - Γκίνογλου Δημ.-Σαμαρά Αγγελική
ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Χρήστος Νικολαϊδης
Οργανωσιακή Θεωρία και Συμπεριφορά
Mavragani Eleni
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
Μιχαλόπουλος Γεώργιος