Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
ΛΡΧ-Γενική Κατεύθυνση
4ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΑΓΓΛΙΚΑ IV - (Α-Μα)
Κλειώ Ριζούλη
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙV - (Με-Ω)
Kantaridou Zoe
ΓΑΛΛΙΚΑ IV
Tzanavari Myrsini
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV
Zahari Evaggelia
ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Χατζηγάγιος Θωμάς
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Παπαναστασίου Ιωάννης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Νικολαΐδης Χρήστος
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
Ταχυνάκης Παναγιώτης
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
Noulas Athanasios
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
Σκαλίδης Ελευθέριος