Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
ΛΡΧ-Γενική Κατεύθυνση
4ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΑΓΓΛΙΚΑ IV
Κλειώ Ριζούλη
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙV
Kantaridou Zoe
ΓΑΛΛΙΚΑ IV
Tzanavari Myrsini
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV
Zahari Evaggelia
ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Χατζηγάγιος Θωμάς
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Παπαναστασίου Ιωάννης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Νικολαΐδης Χρήστος
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
Ταχυνάκης Παναγιώτης
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
Σκαλίδης Ελευθέριος
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
Noulas Athanasios- Papadopoulos Simos