Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
ΛΡΧ-Γενική Κατεύθυνση
2ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΑΓΓΛΙΚΑ II
Παπαδοπούλου Ίρις - Κανταρίδου Ζωή
Αγγλικά ΙΙ, Γραπτός Ακαδημαϊκός Λόγος - (Με-Ω)
Kokkinou Ourania
ΓΑΛΛΙΚΑ II
Donati Madeleine
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ
Zahari Evaggelia
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Χατζηγάγιος Θωμάς
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
Παπαναστασίου Ιωάννης
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Noulas Athanasios
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι
Λιβάνης Στρ.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
Νεγκάκης Χρήστος - Ταχυνάκης Παναγιώτης - Λαδάς Ανέστης
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ
Theodoros Trokanas
Ενισχυτική Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας
Kokkinou Ourania
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ι
Αλετράς Βασίλειος