Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΟΔΕ-Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
6ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
Greek language level A1
Natasha Karagouni
Greek language level A2
Natasha Karagouni
Greek language level B1
Natasha Karagouni
Greek language level B2
Natasha Karagouni
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Κουρδούμπαλου Στ.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ταραμπάνης Κωνσταντίνος
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Y. Hajidimitriou
Διοίκηση Έργων (κατεύθυνση ΜΔΛ)
Loukas Tsironis
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΦΩΤΗΣ ΒΟΥΖΑΣ - Katou Anastasia
Ειδικά Θέματα Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς
Katou Anastasia
Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών (πρώην Διοίκηση Παραγωγής Ι)
Γκοτζαμάνη Κ. - Τσιότρας Γ.
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Τζιώνας Ιωάννης
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΜΚΟ)
Andreas Andronikidis
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Καραγιώργος Θεοφάνης
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μοσχίδης Ο.
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (SPC)
Loukas Tsironis
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Ειδικά Θέματα στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Τμήμα πΜΔΛ)
Loukas Tsironis
Εργαλεία Λογισμικού
Papathanasiou Iason
Έρευνα Μάρκετινγκ (Ειδικά Θέματα Έρευνας Μάρκετινγκ)
Γρούγιου Βασιλική
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Mihail Dimitrios