Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Οικονομικών Επιστημών
ΟΕ-Κύκλος Β/Ομάδα Β
8ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Behavioral Finance
Prof. Kyrtsou Catherine
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ των Οικονομικών
Πολυμίλη Αικατερίνη
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ
Panagiotidis Theodoros
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Environmental Economics (Οικονομική του Περιβάλλοντος)
Evgenia Anagnostopoulou
Ενισχυτική Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας-IELTS, Academic
Kokkinou Ourania
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LOGISTICS
Μάνθου Βίκυ, καθηγήτρια, Χρήστος Ασλανίδης επιστ. συνεργάτης