Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Οικονομικών Επιστημών
ΟΕ-Β' Κύκλος Σπουδών
6ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ENGLISH VΙ: Research Paper (Ερευνητική Εργασία στα Αγγλικά)
Παπαδοπούλου Ίρις
Italiano 6
Simona Vannini
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Karatzoglou Venos
ΓΑΛΛΙΚΑ VI
Tzanavari Myrsini
Γερμανικά VI
ΘΩΜΑΗ ΠΕΛΚΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι
Karagianni Stella
Διαρθρωτικά Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας
Mavroudeas Stavros
Ειδικά θέματα οικονομετρίας
Μπαμπίνας Γεώργιος
Ενισχυτική Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας-IELTS, Academic
Kokkinou Ourania
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Τζιώνας Ιωάννης
Περιφερειακή Πολιτική στην Ελλάδα και στην ΕΕ
Συκάς Θεοδόσιος
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Kaparis Konstantinos
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μπόικος Σπύρος
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Καρφάκης Κωνσταντίνος
Σεμινάριο Περιφερειακής Οικονομικής
Labrianidis Lois
Χρήμα και Τράπεζες
Varelas Erotokritos
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ
Nikolaou Agelike
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ
Panagiotidis Theodoros