Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
ΕΠ - Εφαρμοσμένη Πληροφορική
5ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
Alexandros Vogiatzis
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Vasakidis Athanasios
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ψάννης Κωνσταντίνος, Πετρίδου Σοφία, Μαμάτας Ελευθέριος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Χρήστος Γεωργιάδης
Τεχνολογίες και Επικοινωνίες Πολυμέσων
Κοκκινίδης Κωνσταντίνος-Ηρακλής
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - DIGITAL MARKETING Προπτυχ Ε' εξαμ
Μάρω Βλαχοπούλου
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ
Nikolaos Samaras - Κωνσταντίνος Μαργαρίτης
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣOΜΟΙΩΣΗΣ
Nikolaos Samaras - Παπαναστασίου Δημήτριος
Τεχνολογίες Σχεδιασμού και Παραγωγής (κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας)
Βεργίδης Κώστας