Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
ΕΠ - Εφαρμοσμένη Πληροφορική
2ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Πετρίδου Σοφία
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Fouskas Konstantinos - Kitsios Fotis - Mastoras Theodoros
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σατρατζέμη Μάγια, Κολωνιάρη Γεωργία, Καρακασίδης Αλέξανδρος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
Σατρατζέμη Μάγια
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΑΓΓΛΙΚΑ II
Kantaridou Zoe
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ - EΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΜΑΤΑΣ - Σ. ΧΑΛΚΙΔΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Πιθανότητες (Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών)
Κώστας Βεργίδης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ (οπτικός)
Χρήστος Γεωργιάδης
Στατιστική Ι
ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑ II
DEMO PROFESSOR