Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων
Π.Μ.Σ. στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Στελέχη Επιχειρήσεων)
2ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ταμπακούδης Ιωάννης
Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Ταμπακούδης Ιωάννης
Διοικητική Λογιστική
Καραγιώργος Θεοφάνης και Δρογαλάς Γεώργιος
Ειδικά Θέματα Φορολογίας-Λογιστικής
Καραγιώργος Θεοφάνης
Φορολογικός Έλεγχος
Καραγιώργος Θεοφάνης - Δρογαλάς Γεώργιος
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Δεν βρέθηκαν μαθήματα ...