Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων
Π.Μ.Σ. στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Νέοι Πτυχιούχοι)
2ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Αγορές Εμπορευμάτων και Κεφαλαίων
Dimitris Soubeniotis
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ταμπακούδης Ιωάννης
Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Ταμπακούδης Ιωάννης
Διοικητική Λογιστική
Καραγιώργος Θεοφάνης και Δρογαλάς Γεώργιος
Ειδικά Θέματα Φορολογίας-Λογιστικής
Καραγιώργος Θεοφάνης
Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Ταραμπάνης Κωνσταντίνος - Καραγιώργος Θεοφάνης
Φορολογικός Έλεγχος
Καραγιώργος Θεοφάνης - Δρογαλάς Γεώργιος
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Δεν βρέθηκαν μαθήματα ...