Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων
Π.Μ.Σ. στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Στελέχη Επιχειρήσεων)
1ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Καραγιώργος Θεοφάνης και Δρογαλάς Γεώργιος
Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Καραγιώργος Θεοφάνης και Δρογαλάς Γεώργιος
Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Ταμπακούδης Ιωάννης
Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων
Καραγιώργος Θεοφάνης
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Δεν βρέθηκαν μαθήματα ...