Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων
Π.Μ.Σ. στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Νέοι Πτυχιούχοι)
1ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Καραγιώργος Θεοφάνης και Δρογαλάς Γεώργιος
Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Καραγιώργος Θεοφάνης και Δρογαλάς Γεώργιος
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
Dimitris Soubeniotis
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Dimitris Soubeniotis
Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Ταμπακούδης Ιωάννης
Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων
Καραγιώργος Θεοφάνης
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Καραγιώργος Θεοφάνης
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Δεν βρέθηκαν μαθήματα ...