Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. "Δίκαιο και Πληροφορική"
Δ.Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Πληροφορική
2ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Ασφάλεια Πληροφοριών στα Δίκτυα Υπολογιστών
Φουληράς Παναγιώτης - Μαυρίδης Ιωάννης
Διανοητική Ιδιοκτησία στην Πληροφορική
Sylvia Stavridou
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ταμπούρης Ευθύμιος
Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν - Κοινωνική δικτύωση
Βλαχοπούλου Μάρω
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Eugenia Alexandropoulou
Τηλεπικοινωνίες και συναφή νομικά θέματα
Ψάννης Κωνσταντίνος - Αλεξανδροπούλου Ευγενία
Φορολογία και Διαδίκτυο
Theocharopoulou Eleni
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Στειακάκης Μάνος - Κίτσιος Φώτης
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΜΕΤΡΙΑ
Άγγελος Σιφαλέρας