Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. "Δίκαιο και Πληροφορική"
Δ.Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Πληροφορική
1ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Eugenia Alexandropoulou
Παγκόσμιος Ιστός
Χ. Γεωργιάδης, Θ. Κασκάλης
Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων
Βλαχοπούλου, Ταμπούρης, Κολωνιάρη, Ευαγγελίδης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ψάννης Κωνσταντίνος - Παπαδημητρίου Παναγιώτης - Πετρίδου Σοφία
Υπολογιστική Σκέψη και Λογισμικό
Σατρατζέμη Μαρία, Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος, Ξυνόγαλος Στέλιος
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Δεν βρέθηκαν μαθήματα ...