Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
2ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Fotis Vouzas
Διεθνής Επιχειρηματική Στρατηγική
Yannis Hajidimitriou
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ταμπακούδης Ιωάννης - Ελευθεριάδης Ιορδάνης
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Loukas Tsironis
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Executive
Loukas Tsironis
Εξαγωγικό Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ
Yannis Hajidimitriou - Αιγυπτιάδης Απόστολος - Γεώργιος Παλταγιάν
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Ταραμπάνης Κωνσταντίνος
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Διεθνείς Επιχειρηματικές Διαπραγματεύσεις
Dimitris Soubeniotis - Ioannis Kroustalis