Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
Yannis Hajidimitriou
Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ - Σιώκης Φώτης
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Διεθνές Μάρκετινγκ - International Marketing
Ροδούλα Τσιότσου - Tsiotsou Rodoula
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Καραγιώργος Θεοφάνης - Drogalas Georgios
Διεθνής Διοίκηση Λειτουργιών
Georgios Tsiotras - Γκοτζαμάνη Κατερίνα - Loukas Tsironis
Διεθνής Διοίκηση Λειτουργιών
Τσιρώνης Λ.
Διεθνής Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Dimitris Soubeniotis