Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Οικονομικά
Δίκαιο και Οικονομικά της Κυβερνητικής Πολιτικής
2ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Δίκαιο και Οικονομικά του Περιβάλλοντος
Sartzetakis Eftichios
Καταστολή του Οικονομικού Εγκλήματος και της Διαφθοράς
Revekka Christopoulou
Προστασία Ανταγωνισμού: Οικονομικό Υπόβαθρο και Νομικό Πλαίσιο
Christos Constantatos - Δεσποτίδου Αννα - Λουκάς Δ.
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Δεν βρέθηκαν μαθήματα ...