Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
3ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
Negakis Christos
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ταχυνάκης Παναγιώτης-Πρωτόγερος Νικόλαος- Παυλάτος Οδυσσέας
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Νεγκάκης Χρήστος
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Dimitrios Ginoglou-Angeliki Samara
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΛΙΒΑΝΗΣ
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Δεν βρέθηκαν μαθήματα ...