Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
2ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ
Noulas Athanasios
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Νεγκάκης Χρήστος
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ταχυνάκης Παναγιώτης
Εταιρικό Δίκαιο
Σκαλίδης Ελευθέριος, Χατζηγάγιος Θωμάς
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Dimitrios Ginoglou-Odysseas Pavlatos
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Δεν βρέθηκαν μαθήματα ...