Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες και Συναλλαγές
Π.Μ.Σ. Κατεύθυνση Ευρωπαϊκών Χρηματοπιστωτικών Θεσμών
2ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Εφαρμογές Στατιστικής, Ανάλυσης Δεδομένων και Οικονομετρίας
Nikolaos Koutsoupias - Δεργιαδές Θεολόγος
Ηλεκτρονικές-Διαδικτυακές Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές/ Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων και Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Περιβάλλον
Κιόχος Απόστολος - Ελευθεριάδης Ιορδάνης
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
Σκιαδάς Δημήτριος - Αναγνωστοπούλου Δέσποινα - Μάνου Δήμητρα