Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες και Συναλλαγές
Π.Μ.Σ. Κατεύθυνση Διεθνούς Εμπορίου
2ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Θεσμοί και Διοίκηση Διεθνούς Εμπορίου / Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Χρήστος Νίκας - Νικόλαος Κουτσουπιάς - Μποζίνης Αθανάσιος
Θεσμοί και Διοίκηση Διεθνούς Εμπορίου / Οι Οικονομικές Σχέσεις των Αναδυόμενων Αγορών στην Ευρώπη
Bitzenis Aristeidhs
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
Σκιαδάς Δημήτριος - Αναγνωστοπούλου Δέσποινα - Μάνου Δήμητρα