Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. στη Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης
Π.Μ.Σ. στη Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης
1ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ, ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (MIND, BRAIN AND EDUCATION)
Λάζαρος Κ. Τριάρχου (Lazaros C. Triarhou, M.D., Ph.D.)
Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (PROBING THE BRAIN: METHODS IN NEUROSCIENCE)
Λάζαρος Κ. Τριάρχου (Lazaros C. Triarhou, M.D., Ph.D.)
ΘΕΜΕΛΙΑ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ (FUNDAMENTALS OF NEUROBIOLOGY AND NEUROANATOMY)
Λάζαρος Κ. Τριάρχου (Lazaros C. Triarhou, M.D., Ph.D.)
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Δεν βρέθηκαν μαθήματα ...