Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας
Π.Μ.Σ. Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας
3ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Αρχές και συστήματα ακουστικής αποκατάστασης - ανάπτυξης επικοινωνίας σε άτομα με προβλήματα ακοής
Areti Okalidou
Διαταραχές ροής της ομιλίας - τραυλισμός
Βογινδρούκας Ιωάννης
Θεραπευτικές προσεγγίσεις στις Επιστήμη των Διαταραχών της Επικοινωνίας
Βλασσοπούλου Μαρία
Πρακτική
Πρίντζα Αθανασία - Παυλίδου Ελένη - Βογινδρούκας Ιωάννης
Συστήματα πληροφορικής ανάλυσης λόγου και επικοινωνίας και εργαστηριακές εφαρμογές
ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Γεωργοπούλου Σταυρούλα
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Δεν βρέθηκαν μαθήματα ...