Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας
Π.Μ.Σ. Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας
2ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Διαταραχές λόγου και επικοινωνίας σε ενήλικους: αξιολόγηση και παρέμβαση
Πρώιου Χαρίκλεια
Διαταραχές φώνησης και κατάποσης - Δυσφαγία
Μαλανδράκη Γεωργία
Επιστήμη της ομιλίας: Θέματα ακουστικής αντίληψης και παραγωγής
Areti Okalidou - L.Koenig
Φωνολογικές Διαταραχές: μέθοδοι φωνολογικής ανάλυσης, αξιολόγηση και παρέμβαση
Πετεινού Κάκια
Ψυχογλωσσία/Νευρογλωσσολογία
Μαρίνης Θεόδωρος - Τσιμπλή Ι.Μ.
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Δεν βρέθηκαν μαθήματα ...