Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας
Π.Μ.Σ. Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας
1ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΑNATOMIKH KAI ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ, ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ (ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF HEARING, SPEECH AND LANGUAGE)
Λάζαρος Κ. Τριάρχου (Lazaros C. Triarhou) - Κυριαφίνης Γεώργιος - Κάρκος Πέτρος
Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική για τις επιστήμες της επικοινωνίας
Πλατσίδου Μαρία - Στάμου Λελούδα
Σύγχρονες προσεγγίσεις στις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
Σταυρακάκη Σταυρούλα
Φωνητική-Φωνολογία
Νικολαΐδου Κατερίνα
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές
Areti Okalidou - Τάλλη Ιωάννα
Επιστημονική και επαγγελματική δεοντολογία
Karavakou Vasiliki - Papavasileiou Ioanna