Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας
Π.Μ.Σ. Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας
1ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Επιστημονική και επαγγελματική δεοντολογία
Karavakou Vasiliki - Papavasileiou Ioanna
Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική για τις επιστήμες της επικοινωνίας
Πλατσίδου Μαρία - Στάμου Λελούδα
Σύγχρονες προσεγγίσεις στις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
Σταυρακάκη Σταυρούλα
Φωνητική-Φωνολογία
Νικολαΐδου Κατερίνα
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές
Areti Okalidou - Τάλλη Ιωάννα
ΠΜΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ: Ανατομική & Φυσιολογία Ακοής, Ομιλίας, Γλώσσας
ΛΤ ΓΚ ΠΚ