Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
1ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Βελτίωση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας
Georgios Tsiotras
Μάνατζμεντ για Οργανισμούς Φροντίδας Υγείας
Αλετράς Βασίλειος - Konstantinos Christoglou
Οικονομικά της Υγείας
Αλετράς Βασίλειος
Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
Fotis Vouzas
Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
Μάνθου Βίκυ
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (2nd Part: OR/MS)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (Ενότητα Στατιστική)
Moshidis Odysseas
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας
Αλετράς Βασίλειος - Σταφυλάς Παναγιώτης