Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
1ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Γραμματεία ΠΜΣ στην Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
ΠΜΣ ΛΧΡ Γραμματεία
ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Νεγκάκης Χρήστος
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ταχυνάκης Παναγιώτης-Παυλάτος Οδυσσέας
ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κουσενίδης Δημήτρης - Κοσμίδου Κυριακή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Ταχυνάκης Π. - Πρωτόγερος Ν.- Παυλάτος Ο.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
ΖΑΠΡΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ - Παπαναστασίου Ιωάννης
Στρατηγική Διοικητική Λογιστική για λήψη αποφάσεων
Dimitrios Ginoglou - Οδυσσέας Παυλάτος- Ανέστης Λαδάς- Αγγελική Σαμαρά
Στρατηγική Χρηματοοικομική Διοίκηση
Livanis Stratos
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Papadopoulos Symeon - Livanis Ef.
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Management και Στρατηγική Διοίκηση
Dimitris Soubeniotis
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ταχυνάκης Παναγιώτης
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ
ΖΑΠΡΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ - Παπαναστασίου Ιωάννης
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΖΑΠΡΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ - Παπαδόπουλος Σίμος