Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση
Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
2ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς - B2
Δημητριάδη Ζωή - Fotis Vouzas
Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων
Georgios Tsiotras - Loukas Tsironis
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς - Β1
Mihail Dimitrios
Εισαγωγή Αλλαγών & Καινοτομιών στην Δημόσια Διοίκηση
Μπέλλου Βικτωρία-Μαρία
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Katou Anastasia
Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα στη Δημόσια Διοίκηση
Georgios Tsiotras - Γκοτζαμάνη Κατερίνα
Στρατηγικός Σχεδιασμός Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών
Dimitris Soubeniotis
Φορολογική Διοίκηση και Ελεγκτική στο Δημόσιο Τομέα
Καραγιώργος Θεοφάνης και Δρογαλάς Γεώργιος
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Ευρωπαϊκή Ενωση και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Mihail Dimitrios