Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση
Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Μπέλλου Βικτωρία-Μαρία
Διοικητικό Δίκαιο
Τζιώνας Ιωάννης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
Αλετράς Βασίλειος - Καραγιώργος Θεοφάνης
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΑΡΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (OR/MS Part-ΠΜΣ ΔΔ)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
Διοίκηση Λειτουργιών και Τεχνικές Λήψης Αποφάσεων στον Δημόσιο Τομέα
Georgios Tsiotras
Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διοικητική Λογιστική
Dimitris Soubeniotis - Καραγιώργος Θεοφάνης