Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Π.Μ.Σ. Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Κατεύθυνση για Στελέχη Επιχειρήσεων
2ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Δεν βρέθηκαν μαθήματα ...
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Mihail Dimitrios
Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ Προορισμών
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Στρατηγικό Μάνατζμεντ - Στρατηγικό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό (Strategic Management - Strategic Marketing in Tourism)
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ